Rasismin korkein kehitysaste: suvaitsevaisuus

linkola2.jpg

Pentti Linkolaksi saarnaa ihmiskunnan lopusta ja hän edustaa suomalaisille viisautta, koska hän on kalastaja ja siten pätevä tietäjähahmoksi. Jos sellainen on sitä mieltä, että maailma pelastuu jos suurin osa ihmisistä tapetaan, suomalainen jaksaa kuunnella, vaikka jonkun muun sanomana se aiheuttaisi raivokkaan vastareaktion. Kalastajatietäjä on kuitenkin pyhä hahmo, joten Linkola on siinä asemassa, että hän voi vaikka kehua Hitleriä suurmieheksi, vaikka muiden kannattaa olla näkemättä Hitlerin toiminnassa mitään myönteistä, koska tämän vihaaminen on tärkeä osa suomalaisien julkisivua.

Linkola kuuluu selvästi sisäpiiriin, joten hän voi puhua julkisesti mitä haluaa ja suomalaiset ihailevat sitä, että hänellä on rohkeutta kehua Hitleriä. Heitä myös selvästi kiehtoo ajatus ihmiskunnan koon pienentämisestä kalastajatietäjän johdolla, koska se raivaisi enemmän elintilaa suomalaisille.

Tietäjä voi puhua myös siitä, että suurin osa suomalaisista pitäisi tappaa, koska oman venekerhon vallan lisääminen kiinnostaa aina. Tärkeintä on, ettei hän sano selvästi ja yksiselitteisesti, että joka ainoa suomalainen pitäisi tappaa, sillä tällainen lähestymistapa ei enää kiehtoisikaan. Linkolakin joutuu hoitamaan tämän puolen vihjailemalla, että hän on todellisuudessa vieläkin radikaalimpi kuin miltä kuulostaa, ja suomalaiset keksivät sille mieleisiään merkityksiä, vaikka on täysin selvää, että jos hän on radikaalimpi kuin mitä puhuu, hän on sitä mieltä, että ihmiskunta on hävitettävä kokonaisuudessaan, sillä vain se on radikaalimpaa kuin ihmiskunnan hävittäminen lähes täydellisesti.

Suomalaiset käyttävät mielellään kauniita sanoja kuten solidaarisuus, mutta ne tarkoittavan käytännössä mulle enemmän, sillä he kokevat valtion talouden yhteiseksi rahapussiksi, johon on pitää yrittää panna vähemmän rahaa kuin sieltä ottaa, muulla tavalla ajattelevia pidetään tyhminä, joilta sopiikin ryövätä.

Suomalaiselle rauhanomainen rinnakkaiselo on pohjimmiltaan sitä, että hän pääsee jotenkin loisimaan enemmän kuin muut hyötyvät hänestä. Paitsi, että tällainen ajattelutapa tuhoaa ennen pitkää kaiken, se myös luo tapakulttuurin, jossa kohteliaisuuksista pystyy lukemaan kuka on huijaamassa ketäkin.

Suomalaiset viihtyivät kauan omissa oloissaan, koska naapurit olivat liian älykkäitä menemään mukaan heidän peleihinsä, eikä näillä edes ollut mitään tarvetta tuntea heitä lähemmin. Ruotsin vallan aikana heitä käytettiin sodissa säästelemättä, ja Venäjän vallan aikaan ainoastaan valtio oli heidän ystävänsä. Venäläiset yleensä ottaen eivät pitäneet heistä lainkaan.

Kansainvälistyminen alkoi vasta kun suomalaiset tutustuivat arabikulttuuriin, jossa muiden saavutuksien arvon mitätöiminen on tärkeää. Jos joku yrittää edes vähän jotain, joku toinen kiekaisee Allahu akbar eli Jumala on suurempi, ja häirikkö muistaa taas oman paikkansa maailmassa. Näin on aika hyvin päästy eroon arabeja pitkään vaivanneesta sivistyskansan maineesta, mikä käy myös yksiin suomalaisien pyrkimysten kanssa, mutta tietenkin sillä erotuksella, ettei suomalaisien historia ole mitenkään häävi.

Maahanmuuttoasioissa suomalaiset ovat kiinnostuneita heikosta impulssikontrollista. Sen omaavia ihmisiä pitää saada pakolaisina, oli näillä pätevä syy hakea turvapaikkaa tai ei, ja sitten uutta väestöä seurataan hyvin kiinnostuneina ja siltä omaksutaan vaikutteita, jotta päästään jossain vaiheessa röheltämään kunnolla.

Tämä vaikuttaisi johtuvan perintötekijöistä, sillä Pohjoismaihin on tullut jotain kautta geenejä Lähi-idästä ja sen jälkeen kehittyi viikinkikulttuuri, joka oli hyvin samankaltainen kuin ne kulttuurit, joita Lähi-idässä pidetään kurissa diktatuurien avulla. Lisäksi into saada uusia asukkaita Lähi-idästä korreloi viikinkikulttuurin kanssa, sillä se on Ruotsissa ja Norjassa voimakkaampi kuin Suomessa, kuten oli myös viikinkikulttuuri. Islannissa tällaista tarvetta ei ole, sillä lähes koko väestö on viikinkien jälkeläisiä eikä heillä ole tarvetta kilpailla elintilasta muiden kanssa.

Kipparien pitämiseksi aisoissa näiden luontaista käyttäytymistä pyritään ehkäisemään kaikissa elämänvaiheissa. Lapsia ei saa hakata, vaikka se hyödyllistä kun ollaan eristäytymässä pieniksi venekunniksi. Heikot sosiaaliset taidot ja mielenterveysongelmat ovat siinä vain eduksi, ja suomalaiset tietävät, mitä he ovat vailla. Tappamisella uhkaamisesta ei jää merkkejä, mutta se ei ole aitoa suomalaisuutta, jollei saa todistaa, ettei se ole pelkkä uhkaus. Samoin aikuisien väliset tappelut on kielletty, vaikka ne ovat luonnollisia ja menemällä väliin voi saada turpaansa kummaltakin osapuolelta, koska peruskäyttäytymiseen puuttumista pidetään häiritsevänä.

Monikulttuuri on tosiasiassa suomalaisille vain tekosyy vapautua edistyksestä ja se noudattaa logiikkaa, jossa maahanmuuttajilla pitää olla oikeus omiin kulttuureihinsa ja kantaväestön velvollisuuksiin kuuluu omaksua heiltä vaikutteita. Näin lapsia päästään hakkaamaan suvaitsevaisuuden avulla ja samalla voidaan kouluttaa viranomaiset katselemaan toiseen suuntaan, sillä kunniaväkivallaksi kutsuttuun ilmiöön puuttuminen aiheuttaa rasismisyytöksiä ja rasistiksi leimattu on käytännöllisesti katsoen yhteiskunnan vihollinen.

Allahu akbar nosti muslimit korkeampaan kastiin kuin muut tulokkaat. Heille halutaan antaa periksi kaikissa asioissa, jotta heiltä saataisiin mahdollisimman paljon vaikutteita, mutta heillä on kuitenkin vain välinearvoa. Islamilaisilta kansoilta puuttuu se vaihde, joka saa järjen katoaman kokonaan, ja suomalaiset se on se, mitä suomalaiset ovat vailla. Muslimien avulla saadaan kaaos aluilleen, mutta jossain vaiheessa he muuttuvat tarpeettomiksi ja heistä ehkä päätetään hankkiutua eroon, kuten kaikista muistakin, jotka eivät ymmärrä röheltämisen autuutta.

*

Suomalainen rasismi johtuu selvästi kehittymättömyydestä, koska sillä noustaan vanhojen sivistyskansojen yläpuolelle ilman, että logiikka haittaisi millään tavalla. Ollaan vain olevinaan synnynnäisesti jotenkin päteviä arvostelemaan muita, vaikka itse ollaan omaksuttu sivistys muilta varsin myöhään eikä sitä edes olla saatu kovin vakaalle pohjalle. Lisää itsevarmuutta voidaan etsiä siitä, että sukupuusta löytyy muidenkin kipparikansojen edustajia, koska se vahvistaa asennetta. On linkki toisiinkin myöhäisissä vaiheessa sivistyneisiin kansoihin, joiden kannattaa olla varovaisia, ettei todellinen luonne tule näkyviin, koska sitten on olemassa suuri mahdollisuus siihen, että pilataan se, mitä on onnistuttu saavuttamaan.

Vanhat sivistyskansat osaavat toimia suurina kokonaisuuksina, mutta kipparit touhottavat mielellään sinne, minne nenä sattuu näyttämään, joten heillä ei edes voi olla pätevyyttä arvostella näitä nokka pystyssä ilman umpirasistista asennoitumista, sillä ainoastaan varmuus siitä, että oma rotu on jotenkin syntynyt muita paremmaksi, voi muuttaa asetelman sellaiseksi, että ollaan ymmärtävinään rationaalisemmin toimivaa kansaa paremmin kuin se itse.

Muilla ei ole vallankumouksia, joiden jälkeen maa on pelkkä katastrofialue, eikä sotia, joiden jälkeen melkein koko rakennuskanta on uusittava, joten kipparilla on varaa suhteutua heihin alentuvasti, koska hänen kansansa osaa nämä asiat. Se, että hänen kansansa infrastruktuuri oli luokkaa kota ja kajakki vielä siinä vaiheessa, kun muualla oli jo aikoja sitten rakennettu sellaista, mitä ihmetellään vielä nykyisinkin, ei vaikuta asiaan.

Suomalaisien rasismi alkoikin näennäisesti lientyä vasta siinä vaiheessa kun he oppivat ottamaan pakolaisiksi sellaisia vanhojen sivistysmaiden asukkaita, jotka pystyvät vakavalla naamalla ihailemaan suomalaisien saavutuksia, jotka eivät todellisuudessa ole tässä sarjassa yhtään mitään, koska näin he saivat lisää varmuutta siitä, että he todella ovat jotenkin parempia. Jos suuret luulot otettaisiin pois, rasismikin luultavasti palaisi ennalleen, koska sitten pitäisi taas olla kateellinen muille.

Kuitenkin näitä asioita ajatellaan röheltämisen vapautumisen kannalta, joten tilanne on vakaalla pohjalla ainakin sen aikaa, kun suomalaisittain ajateltu talousjärjestelmä pystyy elättämään lööperin puhujat. Sen jälkeen näiden kannattaa lähteä kiireellä pois, koska suomalainen muuttuu ystävästä viholliseksi nopeasti ja hän on syiden keksimisessä varsin joustava. Logiikka ei ole tiellä tässäkään asiassa.

Mahdollisuus tuoda röheltämistä muualta on niin innoittava, että kun se löydettiin, innostuttiin jopa kansojen sekoittumisesta, joka oli aikaisemmin ollut niin vaikeaa, että geeniperimä oli päässyt rappeutumaan, ja jo aikaisessa vaiheessa osattiin ennustaa, että islamista tulee Suomen valtauskonto, vaikka tulevaisuuden hahmottaminen on muuten mahdottoman vaikeaa ja perustuu siihen, että sillä, jolla ei ole mitään sanottavaa, täytyy olla oikeus leikkiä olevansa oikeassa.

Suomalaisien suhtautuminen muihin rotuihin on perinteisesti ollut hyvin rasistinen, mutta kun muualla keksittiin, että maahanmuuttajat voisivat tehdä oikeat työt, jotta kantaväestö voisi lorvia toisarvoisissa tehtävissä, suomalaiset innostuivat heti, koska tällaisesta he ovat aina haaveilleet. Heille parasta mitä voi tapahtua on se, että saa rahaa tyhjästä ja pääsee olemaan jouten, mikä näkyy rahapelien suosiossa sekä siinä, että aina pitää olla vireillä jokin ihmerikastumissuunnitelma, vaikkei niistä aiheudu muuta kuin tappiota.

Ruotsalaisien esimerkki kiinnostaa kovasti, sillä he ovat luoneet itselleen varsin mukavat oltavat pakolaisien avulla. Työttömyys ja pätkätyöt on ulkoistettu alempirotuisille ja oman rodun ylivertaisuutta voi korostaa keskustelemalla tohkeissaan ruskeiden ihmisien väkivaltaisuudesta, vaikka rikostilastot ovat itse asiassa kaunistuneet sen jälkeen kun köyhyys lakkasi vaivaamasta kantaväestöä.

Inflaatiokin pysyy matalana kun työttömiä on paljon, joten kantaväestön elintaso kasvaa kohisten.

Valtiontalouden kannalta kantaväestön täystyöllisyyden luominen kaksilla työmarkkinoilla ei ole kestävä ratkaisu, mutta kipparit eivät ajattele näitä asioita vaan heille on tärkeintä, että itsellä pyyhkii hyvin.

Kun kyse on näinkin laajasta huijauksesta, josta hyötyy koko kantaväestö, jälkien peittelyn mittakaava on samaa luokkaa. Näin ruskeista ihmisistä tuli arvokas voimavara, jolle täytyy olla huomaavainen naurettavuuksiinkin asti. Aikaisemmin kouluissakin sopi opettaa, etteivät nämä ole oikeita ihmisiä, mutta kun näille keksittiin hyötykäyttöä, asenteet siirtyivät toiseen ääripäähän eikä neekeriäkään saa enää kutsua neekeriksi vaan kuuluu samaan epämääräiseen afrikkalaisien massaan kuin vaikkapa pygmitkin.

Sana ”neekeri” edustaa kippareille heidän vanhoja asenteitaan, joten se pyritään saamaan pois käytöstä kokonaan, jotta vanhat oppikirjat voitaisiin tarvittaessa selittää jonkun muun syyksi. Johtajat olivat aikaisemmin rasisteja ja kansan oli pakko opiskella sitä mitä nämä halusivat, mutta ruskea ihminen voi luottaa turvallisen työsuhteen ja alhaisen inflaation saavuttaneeseen tavalliseen kansalaiseen.

Neekeristä tuli äkkiä ihminen, jolle pitää olla ystävällinen, koska se ei maksa mitään, mutta sen avulla voi kuitenkin päästä hyötymään hänestä, ja Lähi-idän hengenheimolaisista tuli jotain, mistä ei saa puhua pahaa missään olosuhteissa. Ei haittaa, vaikka heidän mukanaan tulisi vähän terrorismia, koska suomalainen on aina valmis antamaan anteeksi sen, että joku muu tapetaan, ja Pohjoismaissa yleensäkin ottaen aletaan ottaa tappaminen vakavasti vasta kun poliitikkoja kuolee.

Muissakin yhteyksissä voidaan pitää nyrkkisääntönä sitä, että jos suomalainen on ystävällinen ja huomaavainen muille kuin lähipiirilleen, hän yrittää petkuttaa jotenkin, koska muut ovat hänelle lähinnä karjaa. Periaatteessa riittää kun opettelee tunnistamaan manipuloivan naaman vääntelyn, joka on kaikissa yhteyksissä melko samanlaista. Yrittäessään mielistellä tai pelotella, suomalainen vaikuttaa aina luuserilta, sillä hän on vain yhdistelmä kalastajaa ja karjapaimenta, jonka kannattaisi keskittyä hakemaan möllöttämiselle vaihtelua lehmien lypsämisestä

Suomalainen rasismi on niin monumentaalista, että se ilmenee usein täysin viattomana ihmetyksenä kun alempirotuinen haluaakin tulla otetuksi huomioon ihmisolentona, koska näiden pitäisi keskittyä vastaamaan suomalaisien mielikuvia alempirotuisista ihmisistä. Maahanmuuttajien kotouttaminenkin on ajateltu siten, että orjakansa varmaan tekee sen jotenkin itse, ja kun jossain vaiheessa paljastuu, ettei suunnitelma toimikaan käytännössä, aletaan ottaa mallia ruotsalaisilta, joilla on tästä enemmän kokemusta, ja sitten ihmetellään ja hoetaan samoja typeryyksiä kuin länsinaapuritkin.

Kalastajakansa, joka osaa myös tarhata eläimiä, ei oikein ymmärrä näitä asioita, koska vieraat kansat eivät ole kuin jalostetut karjaeläimet, joiden taipumus järjestäytyä sopii tarhaamiseen. Arabit innostuvat uskonsodista jos siltä tuntuu, ja heidän historiastaan näkee, että heillä on siihen pakottavaa tarvetta usein.

Asetelma kertoo aika paljon suomalaisien älyllisestä tasosta, koska he ovat itse samanlaisia. Heimojen väliset sodat ovat aina olleet rakas harrastus, ja kun sellainen alkaa, meno on kuin shiiojen ja sunnien välisissä sodissa.

Sanotaan, että homo homon tuntee, mutta jos kyseessä on suomalainen homo, niin sitä sopii vahvasti epäillä, koska näin pitkälle menevästä kyvystä ymmärtää muita ei ole olemassa pitäviä todisteita. Suomalainen tiedemaailma ei tutki näitä asioita, koska se pelkää sitä, mitä voisi löytyä.

Advertisements

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s